Kes me oleme

Milline on meie koolivõrk?

21. august 2018, 19:14

Harku vallas on tänaste prognooside kohaselt koolikohti kolmandas kooliastmes puudu vähemalt kolme paralleelklassi jagu, lisaks on meil mitmeid liituvaid-kuhjunud probleeme. Arutelu, kuidas probleeme lahendada, on kestnud aastaid; uus volikogu koosseis on alates 2017.a novembrist kuulnud vallavalitsuse seisukohta, et otsustada ei saa seda küsimusi enne ekspertarvamuse valmimist. Samas on sedalaadi põhimõttelised küsimused volikogu, kui kogukonna esinduse ainupädevused.

Kuna tõesti ei ole võimalik enam kauem kõige olulisema meie pädevuses oleva küsimuse otsusega venitada, on Harku Liit teinud ettepaneku  küsimused ära otsustada ja vallavalitsus selle elluviimiseks tööle panna. Lisatud on asjakohane  EELNÕU 

Nüüdseks on selgeks saanud, et kauaoodatud ekspertarvamus toetab meie ettepanekut täielikult: vaata esitatud ekspertarvamust  SIIT.

Seega on suur ootamine sellega läbi saanud ning aeg on tööle hakata.


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit