Kes me oleme

Harku valla merepiir Argo Aruvald

21. september 2017, 19:55

Harku valla ligikaudu 22-kilomeetrine merepiir pakub suurepäraseid võimalusi tegeleda paadiehituse, purjetamise, mereturismi, kalapüügi, merematkade ja muu merendusega seotuga. Meil on väga kaunid rannad, ajaloolised sadama- ja lautrikohad. Ajaloost on teada, et näiteks Rannamõisa asustus sai alguse juba kiviajal. Hilisematest aegadest on rohkelt teateid kala- ja hülgepüügist, paadiehitusest jmt. Palju on kirjeldatud valla rannajoonel paiknevatest suvituspiirkondadest, mille teenindamiseks edendati nii maismaatransporti kui ka loodi hooajalisi laevaliine. Näiteks toimis 1920 aastatel suvine laevaliin Rannamõisa ja Tallinna vahel. Kohalik merepiir võis vahel kujundada meie rannarahva igapäevast eluolu hoopiski eripärasel viisil. Näitena leiame 1930. aasta Postimehest artikli, kus öeldakse, et 31. augustil saadi Rannamõisa rannalt kätte hulganisti salapiiritust. Kohalikule randlasele oli aga esmatähtis rannakalandus. Palju on mainitud just Tiskre kanti kui head kalarikast piirkonda. Tähenduslikult kõlab vana ütlemine „Meri meid süödäb, meri meid juodab“.

Tähtsamateks mereväravateks olid mitmed ajaloolised sadamakohad. Suuremad nendest on kindlasti Tilgu sadam  ja Suurupi sadam. Mõlemad sadamad olid seotud ka Peeter Suure merekindlusega. Tilgu sadama kaudu toimus otseühendus Naissaarega. Lisaks neile kahele suuremale sadamale asus valla rannajoonel veel hulk väiksemaid sildumis- ja lautrikohti. Kahjuks hääbusid nõukogude ajal rannakülad koos randlusega. Peremehe puudumisel kadusid ka kõik väikesadamad ja meri silus lautrid. Hääbusid vanad traditsioonid.

Rahvas mäletab ja ajalooürikud kirjeldavad. Õnneks on alles  ka vanad sadamamuulid ja üles on leitud vanu lautrikohti. Mälestused ja kohalike elanike huvi möödaniku vastu on viimastel aastatel tekitanud üha suureneva huvi merendusega seotud seltside ja organisatsioonide tegevuste vastu. Taastatud väikesadamad ja unustatud lautrikohtade korrastamine aitab kaasa merenduse taasärkamisele vallas. Siinkohal on möödapääsmatu väga hea koostöös valla ja vallaelanike vahel. Elanike omaalgatuslikud tegevused ja valla toetusel on lootust ajalooliste sadamate ja lautrikohtade ja üldisema rannarahava kultuuri taaselustamisele. Kindlasti on tähtis ka riigi merenduspoliitika korrastamine.

Liikumist merenduspoliititka korrastamisel on märgata. Mitmed merekultuuripärandiga seotud seltsid (Rannamõisa Laevaselts, Eesti Ajalooliste Laevade Selts jpt.) on panustanud tänastest seadustest tulenevatele protsesside käivitamisele ja lootust on, et randlane ja ajalooline veesõiduk on veidi eelistatumas seisus. Kahjuks ei saa seda öelda valla tähtsama merevärava –Tilgu sadama arengutes. Tilgu sadam, mis meie kõigi ootustes peaks juba ammu valmis olema. Aktiivsemad liikumised ulatuvad 2012-2013 aastasse uute konteinerhoonestuse paigaldamisega. Võimalik , et ehituskvaliteedi puuduste tõttu hoonestus juba laguneb. Sihipärast kasutamist leiab kaptenimaja. Õppeklass, kalurite maja ja elling (paatide remondiks mõeldud hoone) leiab kasutamist ainult hooajaliselt. Hoonestus võiks olla kasutuses aastaringselt. Huvilisi on , võimalused puuduvad. Kindlasti on väga positiivne Tilgu Sadama Jahtklubi korraldatav igaastane Tilgu regati ja laste merelaagri korraldamine. Tegelemine noortega toob inimesed merele lähemale. Vastloodud Tilgu Merepääste Seltsi loomine aitab kaasa mereturavalisuse tagamisele. Jällegi puuduvad võimalused päästeüksuse hoonele jne. Tänane aktiivne kalandussektor ja valvatavad paadihoiustamise võimalused on muutnud selle väikesadama  populaarseks just kalameestele ja väikepaatide kasutajatele. Alati võib paremini aga tuleb leppida sellega mis meil on . Jääb vaid loota , et läbi kalandussektori aktiviteedi toimuvad lähiaegadel sadamaarengus edasised arengud.

Oleme seisukohal, et pääs merele on meie vallarahvale sama oluline kui pääs linna või metsa. Lähinaabruses vastvalminud Kakumäe jahisadam tõmbab kindlasti mereturiste oma tänapäevaste teenustega endale aga Tilgu sadama eeliseks on kalandussektori aktiivsus ja Naissaare lähedus. Tegevusi jätkub igasse sadamasse. Väikesadamat hoiab elus ainult mitmekesine tegevus. Soome ja Rootsi senine praktika näitab, et mõnus hubane söögikoht koos sadamakõrtsi ja väikese kontsertlavaga teeb igast väikesadamast atraktiivse turismimagneti.

Foto: Sander Kikas


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit