Kandilood

Kandilood >  Harku Priit Kotkas

nr_priit

Valla elu korraldamine kogukonnale!

Ootame, et end valla võimuparteiks nimetav seltskond nende valimiste tulemusel kapituleerub ja annab Harku valla elu korraldamise üle kogukonnale.

Meie vald on saanud nime Harku mõisa järgi − eks kõik Eesti vallad ole ju mõnest mõisavallast alguse saanud. Algne ordu- ja riigimõis läks 17. sajandil eraomandusse, kuid sellega on seotud ka olulisi ajaloosündmusi. 1560. aasta septembris asus Harkus Läänemaal rüüstamas käinud venelaste väeleer. 11. septembril oli laagri ja Tallinna vahel kaks suuremat kokkupõrget, millest esimeses, suuremas, jäid tallinlased peale, teise aga kaotasid. Tallinna piiramise ajal 1710. aastal asus Harkus piiramisvägede peakorter. Pigem oli siis tegu küll blokaadiga, sest nii piirajad kui ka piiratavad “võistlesid” peamiselt selles, kes kiiremini katku sureb. Kuid igatahes sõlmiti just Harku mõisas 30. septembril kapitulatsioonileping, millega Eestimaa rüütelkond ja Tallinna linn andsid end Vene võimu alla.

Valla elu korraldamine peab toetuma küladele ja alevitele

Samasugust kapitulatsiooni ootame ka nüüd. Ootame, et end valla võimuparteiks nimetav seltskond nende valimiste tulemusena kapituleeruks ja Harku valla elu korraldamise kogukonnale üle annaks. Harku Liit koondab meie külaseltside, kodanike ühenduste esindajaid. Meie arusaamine on, et meie valla elu korraldamine peab toetuma küladele ja alevitele, kohalikele seltsidele, kes kõige paremini teavad oma kodukandi probleeme ja tehtavaid töid ning on võimelised küla või alevit valla volikogu tasandil esindama.

Meie kolmas valimiste-eelne leht on alevi-, küla- ja kandipõhine – kokku on 10 erinevat lehte, mis katavad kogu meie valla. Kui eelmistes lehtedes esitasime oma arusaamad ülevallalistes küsimustes, siis külapõhistes lehtedes tutvustame konkreetsest külast või alevist pärit kandidaate ning räägime selle paiga nelja aasta plaanidest.

Kahjuks on Harku meie külade ja alevite seas ainus, kellel neil valimistel pole oma esindajat Harku Liidu nimekirjas. Hoolimata jõupingutustest ei õnnestunud meil seekord Harku alevist oma meeskonda kaasvõitlejat kaasata – saime küll hea kontakti mitme aktiivse ja oma alevist hooliva inimesega, kes aga eri põhjustel seekord veel loobusid kandideerimast volikokku. Samas teame nüüd, et Harku Liidul on kaasamõtlejaid ka Harku alevis. Loodame, et Harku inimesed organiseeruvad: kui nad otsustavad oma seltsi luua, on see teretulnud nii meie valla külade ümarlauda kui ka Harku Liitu.

Paremad liikumisvõimalused

Mida me teame Harku muredest: veidi eemalseisva asukoha tõttu on meie nimeasula valla toimetamistest ehk veidi kaugemal kui üksteise kõrval olevad külad. Seda suhtelist kaugust tuleb vähemalt heade liikumisvõimalustega kompenseerida – Tabasalu ja Harku vaheline tiheda liiklusega maantee ei sobi juba ammu ohutuks rattaga sõitmiseks ega jalgsi käimiseks. Kergliiklustee Tabasalu ja Harku vahel on hädavajalik ning täidaks olulise lünga Harku valla kergliiklusteede võrgus.

Olime sunnitud volikogus piinlikkust tundma, kui mitu aastat järjest lükati edasi paarisajameetrise Uue tänava lõigu rekonstrueerimist või kui mõistmist ei leidnud Nurme tee inimeste palve kodutee vähemalt väikse autoga sõidetavaks muuta. Soovime need probleemid lahendada − Harku alevil on täpselt samasugused õigused üldisest teehooldus- ja ehitusrahadest osa saada nagu kõigil teistel meie valla küladel ja alevitel.

Muudes küsimustes ootame aga Harku inimeste selget sõnumit ja kaasalöömist meie valla elu korraldamisel. Harku Liitu valides teate, et meie kaudu on teil selleks võimalus ka valimistevahelisel ajal.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit