Kandilood

Kandilood >  Tabasalu Priit Kotkas, Avo Sipelgas, Andres Adamson, Kalev Konsa, Priit Kogerman

nr_priit

nr_sipelgas

nr_adamson

nr_konsa

nr_kogerman

Harku Liit seisab selle eest, et Tabasalu muutuks laialivalgunud nõukogudeaegse sovhoosikeskuse ja Tallinna magala sümbioosist meie valla tõeliseks keskuseks. Et Tabasalu poleks vallaelanike enamikule vaid koht, kus enne suuri ummikuid auto kiirust vähendada ja võib-olla korraks foori taga peatuda.

Tabasalu muutumine tõeliseks vallakeskuseks oleks päris pikk samm meie vallast tõelise elamis- ja töökeskkonna kujundamise teel. Sellise valla kujundamisel, kust elanike põhimass ei peaks iga päev Tallinna sõitma. Meie eesmärk on, et Tabasallu tekiks uusi töökohti. Et näiteks paljudel ettevõtjatest kodanikel, kes praegu mõnes suure Tallinna sopis oma kontorit või äri peavad, oleks võimalus üürida büroo hoopis kodu lähedal, Tabasalus. Et siin oleksid seda toetavad funktsioonid, inimeste igapäevastele vajadustele vastav kaubandus ja teenindus.

Tabasallu on vaja juurde avalike teenuste osutajaid – sealhulgas kindlasti tervisekeskust, kus perearstidele lisaks oleks ka pediaatri, hambaarsti jt eriarstide vastuvõtt, samuti saaks kasutada füsioterapeudi teenuseid. Tuleb luua ka vanurite päevahoiu ja päevaravi teenus, mis annaks hooldajatele võimaluse naasta igapäevasesse tööellu. Tabasalu keskus vajab ka ühiskasutuses olevat avalikku ruumi, avalikke, mitte mõne korterelamu juurde rajatud laste mänguplatse, ja palju teisi peaaegu et pisisasju, mis meie elukeskkonda rikastavad. Praegu ei saa Tabasalust otse mererandagi ilma valla territooriumilt Tallinna pinnale hälbimata.

Planeering kaose asemel

Selleks, et neid eesmärke ellu viia, tuleb lõpuks ometi koostada kogu Tabasalu kattev osaüldplaneering, millega siiani pole hakkama saadud, ning valla keskus selle järgi välja ehitada, pannes rõhu avalikele ja erasektori teenustele, büroopindadele. Samas ei näe me siin kohta uutele massiivsetele elamuarendustele.

Tabasalu on viimase pooleteise aastakümne vältel olnud püsivas kaootilise “arenguˮ seisundis. Meie valla keskust on välja ehitatud üksikute kruntide kaupa, lähtudes eelkõige konkreetse maaomaniku huvist, omamata üldist visiooni. Sellest siis kogu ebaloogilisus, tühjalt seisvad ja lagunevad hooned (ka valla omandis olevad!), ootamatult katkevad kõnniteed, teisal nende puudumine sootuks jmt. Küll tuleb edasi minna korterelamute fassaadide soojustamisega, pakkudes projektide koostamiseks ja asjaajamiseks tuge kas vallamajast või Strantumist ning vajadusel abiraha.

See-eest Tabasalu keskusest Keila maantee poole jäävat osa näeme edaspidigi tööstus- ja ettevõtluspiirkonnana. Oluline on ehitada lõpuni valmis Tallinna ringtee, mis tagab sellele piirkonnale hea logistilise juurdepääsetavuse. Muuta tuleb alevikusisest liiklusskeemi. Tabasalu keskusest peab kujunema rahustatud liiklusega kaubandus- ja teeninduspiirkond. Ranna tee tuleb sulgeda raskeveokitele. Vajame uusi kokkuleppeid Harjumaa Ühistranspordikeskusega, et tihendada teatud kellaaegadel bussiliiklust, ja ka marsruuttaksode graafik peab eriti õhtusel ajal olema tihedam. Sõitjaid jätkuks.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi areng

Lausa omaette teema on Tabasalu Ühisgümnaasium. Kool on kiiresti kasvanud ja rahastamine ühe õpilase kohta vähenenud. Sellest hoolimata on kooli õppetase, usaldusväärsus ja maine tõusnud. Areng peab jätkuma, milleks on esmajärjekorras vajalik ehitada kooli gümnaasiumiastmele uus hoonekorpus. Seda lubavad ka teised tänavuste valimiste osalised, sealhulgas needki, kes on seda kavatsust varem torpedeerinud. Tuleb iga hinna eest püüda vältida õppimist kahes vahetuses – see oht on õpilaste arvu kiire kasvu ja praeguse vallavalitsuse tegemetajätmiste tõttu reaalne ning ähvardab eelkõige Tabasalu lapsi. Harku Liit teeb kõik meist oleneva, et seda ei juhtuks!

Harku vald on suutnud maksta oma õpetajatele riigi keskmisega võrreldes 10% suuremat töötasu. Hoolitseme selle eest, et see edaspidigi nõnda oleks, ja et lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate palkadele järele jõuaksid.

Muudame Tabasalu üheskoos Harku valla tõeliseks keskuseks!

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit