Kandilood

Kandilood >  Teelahkme Külaselts Valdo Rüütelmaa

nr_ryytelmaa

Teelahkme Külaselts on loodud Teelahkme elanike elukeskkonna parendamiseks ja meie kandi ühistegevuse arendamiseks.

Enamik Teelahkme elanikke on siin elanud juba üle kümne aasta ja nad soovivad oma kodukohta näha võimalikult elamissõbralikuna. Meil on juba käimas mitmeid ühistegevusi, aga kindlasti on arenguruumi veel. Nii kultuuriline kui sportlik koostegutsemine võiks olla aktiivsem. Tegutsema võiksid hakata tantsuring ja laulukoor, huvi on ka sportimise vastu. Soovitakse ka laste muusikaringi ja beebikooli. Positiivne on ühise patrullteenuse tellimine ja naabrivalveprojekt, mis on viimastel aastatel hoidnud Teelahkmelt kuritegevuse eemal.

Igale lapsele lasteaiakoht

Harku vallas on vaja lasteaiakohti kõigile lastele. Kindlasti peaks nii suures kogukonnas nagu Harku vald olema heal tasemel kooliharidus kättesaadav kõigile õpilastele. Lisaks põhi- ja gümnaasiumiharidusele on oluline arendada ka laste andeid. Tabasalu Muusikakool peab olema andekate laste arendamiskeskus ja suurenema proportsionaalselt valla elanike arvu kasvuga. Vaja on laste muusikaringe ja beebikoole, et lapsi saaks varakult arendada. Nagu uuringud kinnitavad, suudavad muusikaliselt arendatud lapsed paremini hakkama saada ka paljude teiste ülesannetega võrreldes eakaaslastega.

Kultuurikeskus valda

Kindlasti peab ka täiskasvanutel olema võimalus Harku vallas kultuurselt aega veeta. Oleme harjunud kultuurikeskuse puudumisega, kuid seda on väga vaja. Tabasalu tuleb muuta praegusest magalast elukohaks, kust ei sõideta kohe Tallinna, kui on soov kultuurist osa saada. Tabasalus või selle läheduses peaks kindlasti olema piisavalt heade võimalustega kultuurikeskus, kus leiavad koha laulukoorid, tantsuringid ja orkestrid. Seal võiks tegutseda näitering, käsitöökeskus ja pereklubi. Seesugused kultuurimajad on paljudes valdades, mis on Harku vallast väiksemad. Kui tööpäev saab läbi, soovivad inimesed õhtuti millegagi tegeleda. Kuigi teleri vaatamiseks kulutatakse palju aega, on vajalik luua head võimalused, et kodust välja tulla ja kultuurselt aega veeta.

Panustame turvalisusele

Oleme oma elurajoonis panustanud naabrivalveprojektile ja palganud G4S turvafirma. Kutsun üles kõiki Teelahkme elanikke jätkuvalt toetama turvafirmaga patrullteenuse lepingu sõlmimist. Elanikud peaksid aktiivselt omavahel suhtlema, et iga võõra liikumine oleks teada.

Parem pääs randa

Elame ranna lähedal, kuid Teelahkme elanikel pole pääs randa piisavalt hea. Kui meie ise selle asjaga ei tegele, ei tee seda meie eest keegi. Küsimuse peaks tõstatama valla tasemel ja vaja on läbi mõelda kõik võimalused. Praegune mere äärde pääs ei ole lahendus. Liivarand on siinsamas, aga head ühendust sellega ei ole.

Ühised ideed ja soovid

Kuna Teelahkme elanikud elavad lähestikku, on meil kindlasti palju sarnaseid soove, et parandada elukvaliteeti. Peame kokku koguma kõigi ideed ja head mõtted. Vähemalt korra aastas võiks olla Teelahkme elanike kokkutulek, kus saaksime omavahel suhelda. Korra on selline kokkusaamine aset leidnud ja see oli väga tore üritus. Vahepeal on aga siia kolinud uusi inimesi, keda paljud veel ei tunne. Üks kontakti hoidmise võimalusi võiks olla ka Teelahkme Külaselts, mille juures arutada lahendust vajavaid probleeme.

 

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit