Kes me oleme

Kasevälja Küla Selts Alvar Kraut

12. April 2013, 21:13

Suurupi külas tegutseva MTÜ Kasevälja Küla Seltsi asutasid 2011. aasta augustis Kasevälja elamurajooni aktiivsed elanikud.

Üks asutamise ajendeid oli tõik, et Kasevälja elamurajooni arendamisel olid jäänud välja ehitamata noorte peredega asustatud külale olulise tähtsusega rajatised, laste mänguväljakud. Külaelu küsimusi kaardistades sai küllalt kiiresti selgeks, et see on ainult väike osa esilekerkinud probleemidest.

Seltsi nime alla on kogunenud seltskond noori aktiivseid inimesi, kes on huvitatud kodukandi ja lähiümbruse elu edendamisest. Praeguseks on selts lahendanud koos Harku vallaga Kasevälja küla tulevase mänguväljaku maakasutuse küsimused ning teinud ettevalmistustöid selle rajamiseks, algatanud oma asumi turvalisuse projekti ja selle avaliku arutelu, käima lükanud Suurupi ja ka lähikülade lastele mõeldud hariva üritustesarja, korraldanud küla ja lähiümbruse heakorrastustöid, tegelenud 2012. aasta vihmasest suvest tingitud liigse pinnasevee probleemiga.

Selts osaleb aktiivselt Harku valla vabaühenduste ümarlaua töös ning vallavalitsus on seltsi tunnustanud kui avalikkusele vajaliku info edastajat elanike hulgas. Lähiajal on plaanis korraldada Päästeameti õppepäev, et teavitada elanikke võimalikest ohtudest ning anda konkreetseid juhiseid alates tulekustutite kasutamisest kuni asumi tuleturvalisuse raporti alusel kriisiolukorras tegutsemise skeemide koostamiseni. Seltsi mälumänguvõistkond osaleb juba viiendat aastat Harku valla mälumängusarjas.

Kasevälja seltsi soov ja tahe on koostöös ümberkaudsete aktiivsete seltsidega arendada kogu Suurupi poolsaare asumit, suurendada elanike eneseteadvust, säilitada omanäoline looduskeskkond ja ajaloopärand. Seltsi eesmärk on välja arendada miljööväärtuslik elukeskkond koos hästitoimiva ja funktsionaalse infrastruktuuriga. Seltsi arvates peaks Suurupi olema avatud merele ehk olema atraktiivne ka mere poolt tulijatele.

MTÜ Kasevälja Küla Seltsi soovide, tahtmiste ja eesmärkide teoks tegemise võtmeks on noored, suurte kogemustega ja asjalikud teotahtelised inimesed, kes hoolivad oma kodukandist ning on valmis panustama aega ja energiat, et Suurupi poolsaar oleks kadestamisväärne elukeskkond kohalikele ning külalistele nii oma vallast kui ka väljastpoolt.

 


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit