Kes me oleme

Kultuuriküla rikastaks valla elu Kalev Konsa

14. august 2013, 19:51

Kultuurikoostöö meie vallas toimib hästi, kuid kultuurielu mitmekesistamiseks vajame nii esinemispaiku kui ka harjutusruume. Kultuuriküla aitaks olukorda tunduvalt parandada.

Tabasalu Kultuuriseltsi alla on koondunud hulk kollektiive: Tabasalu Puhkpilliorkester, Tabasalu Kammerkoor, Tabasalu Noortekoor ja mitmed väiksemad muusikakollektiivid, tantsurühmad Tammed ja Toomed, Harku Harakad, Tabasalu Memmed. Kultuuriselts on 13 aasta jooksul korraldanud rahvusvahelist muusikaüritust Tabasalu Jazz Fest, igal aastal viiakse läbi “Harku valla laululapse” konkurssi, sisustatakse Tabasalu Lionsi klubi jõululaada kontserdiosa, korraldatakse lastele muusika- ja kunstilaagreid, kollektiivide välisreise jpm. Kõik kultuuriseltsi muusikakollektiivid toimivad tänu Tabasalu Muusikakoolile – koostöö sujub väga hästi ja on tulemuslik. Laulu- ja tantsupidudel osalevad kultuuriseltsi kollektiivid pea sajaprotsendiliselt, läbides konkursisõela alati edukalt.

Puudu on esinemispaiku

Praegu rahastab vald ringijuhtide palku suhteliselt hästi. Seevastu väga vilets on seis esinemispaikadega, kus meie kollektiivid saaksid oma head taset näidata ja vallaelanikke rõõmustada. Üllatav, et ühes Eesti rikkamas vallas need sama hästi kui puuduvad. Ainus suurem saal on Tabasalu kooli saal ja seegi ei vasta tänapäeva nõuetele. Paraku on ka meie valla kirik – Rannamõisa kirik – kogu oma hubasusele ja lahketele inimestele vaatamata väga väike ning vähegi suuremate kontsertide puhul on valida, kas sinna mahuvad esinejad või kuulajad. Meie valla väärikaima ajalooga hoone, Vääna mõis, on kohandatud kooliks ega täida esindusülesannet. Pole ka suveürituste jaoks sobilikku vabaõhulava.

Olukord on erakordselt kurb, sobivate esinemis- ja prooviruumide puudumine jätab paljud valla noored ja vanemad inimesed ilma võimalusest teha ise ja nautida teiste tehtavat kultuuri. See pärsib nii inimestevahelist läbikäimist kui oma valla identiteedi kujunemist.

Kultuuriküla võimalused

Olukorda aitaks tunduvalt parandada Tabasalu Kultuuriseltsi juba aastaid tagasi välja pakutud idee valmis ehitada Rannamõisa kultuuriküla. Kultuurikülla kavandatavast väärika arhitektuuriga kontserdimajast võiks kujuneda valla inimesi ühendav ja kvaliteetset programmi pakkuv meelispaik. Oleks ju päris tore vaadata oma vallas, oma kodu lähedal Rakvere teatri, Ugala või Draamateatri külalisetendust või kuulata riigi parimate muusikute kontserti, pärast juua koos sõbraliku naaberküla inimesega tass kohvi ja enne kojuminekut arutada pere- ja vallaasju. Ei olekski vaja alati aeganõudvat autosõitu ette võtta, et jõuda kultuuriüritusele. Ja uskuge, huvilisi oleks saali igakordseks täitmiseks enam kui küll!

Kultuurikülas võiks kodu leida ka Tabasalu Muusikakool, ainus professionaalsel tasemel muusikaharidust pakkuv asutus Harku vallas. Muusikakool on püsinud aastaid Eesti muusikakoolide absoluutses paremikus, hoolimata oma kitsastest tingimustest, mis samas majas tegutseva Tabasalu Ühisgümnaasiumi kiire kasvu tõttu aina napimaks muutuvad. Kvalitatiivselt uuele tasemele võiks jõuda paari uue eriala ja vajalike ruumide lisandumisel. See võimaldaks luua ka Harku valla sümfoniettorkestri ja bigbändi, millest on ammu unistatud.

Kultuurikülla kavandatavad kunsti- ja käsitöömaja, sobivad ruumid külaseltside tegevuseks ja paadiehituseks, puutöökoda ja spordisaal rikastaksid elu vallas palju ja võimaldaksid põnevat tegevust igas eas vallaelanikele. Sellise kultuurikeskuse valmisehitamine nõuab peale raha ka paljude inimeste tahet ja koostööd.


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit