Mida plaanime

Milline on meie koolivõrk?

Harku vallas on tänaste prognooside kohaselt koolikohti kolmandas kooliastmes puudu vähemalt kolme paralleelklassi jagu, lisaks on meil mitmeid liituvaid-kuhjunud probleeme. Arutelu, kuidas probleeme lahendada, on kestnud aastaid; uus volikogu koosseis on alates 2017.a novembrist kuulnud vallavalitsuse seisukohta, et otsustada ei saa seda küsimusi enne ekspertarvamuse valmimist. Samas on sedalaadi põhimõttelised küsimused volikogu, kui kogukonna esinduse ainupädevused. Kuna… //

Loe lähemalt »

Volikogu töömailt: 9/5 (28.12.2017)

Harku Vallavolikogu istung toimub 28. detsembril 2017. a algusega kell 16 Harku vallamaja koosolekute saalis. Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas. Teemad: 1. Informatsiooni ärakuulamine – Piirkonnapolitseinik René Uustalu tutvustab volikogule end ja teenistuse vanemat ning esitab volikogule ülevaate 2017. a õiguskorrast Harku vallas Ettekandja: piirkonnapolitseinik René Uustalu 2. Määrus – Harku Vallavolikogu 29. detsember 2011 määruse nr 21… //

Loe lähemalt »

Volikogu töömailt: 9/4 (30.11.2017)

    Harku Vallavolikogu istung toimub 30. novembril 2017. a algusega kell 16 Harku vallamaja koosolekute saalis.   Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.   Teemad:   1. Määrus – Harku Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Harku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine Eelnõu on esitanud vallavalitsus 2. Otsus – Vara omandamine Eelnõu on esitanud… //

Loe lähemalt »

Volikogu töömailt: 9/3 (16.11.2017)

Harku Vallavolikogu 9. koosseisu 3. istung (9/3) istung toimus 16. novembril 2017. a algusega kell 16:00 Harku vallamaja koosolekute saalis.m Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.     Teemad: Komisjonide moodustamise eel tegime volikogu esimehele ettepaneku HL kaasamiseks komisjonidesse järgmiselt: Val Rajasaar maa- ja keskkonnakomisjoni; Kalev Konsa kultuurikomisjoni; Aule Kikas majanduskomisjoni; Priit Kotkas ehitus- planeerimiskomisjoni. 1. Harku Vallavolikogu… //

Loe lähemalt »

Volikogu töömailt: 9/2 (30.10.2017)

    Harku Vallavolikogu 9. koosseisu 2. istung (9/2) istung toimub 30. oktoobril 2017. a algusega kell 16:00 Harku vallamaja koosolekute saalis. Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.     KOKKUVÕTE   Teemad: 1. Vallavanemale preemia määramine      Ametist lahkunud vallavanemale määrati preemia 12 kuupalga ulatuses. HL hääletas otsuse vastu. Täiendatud: Priit Kotkas esitas vaide nimetatud otsuse… //

Loe lähemalt »

Volikogu töömailt: 9/1 (24.10.2017)

Harku Vallavolikogu  9. koosseisu esimene istung toimub 24. oktoobril algusega kell 16.00 Harku vallamaja koosolekute saalis Päevakorras on: Harku Vallavolikogu esimehe valimine Harku Vallavolikogu aseesimehe valimine Harku Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine NB! OTSUSTUSED KAJASTAME SIINSAMAS PEALE VOLIKOGU ISTUNGIT. Volikogu esimeheks valiti salajase hääletuse tulemusel 14 poolthäälega Kalle Palling. Meie poolt volikogu esimehe kandidaadina  üles seatud Priit Kotkas sai 5 häält…. //

Loe lähemalt »

Valimistulemused on selgunud!

Täname südamest koduvalla  1128 valijat, kes meile Harku valla volikogu valimise päeval oma poolthääle andsid. Tänu teie toetusele ja usaldusele saime seekord volikogu töölaua äärde neli kohta, mis on ühe koha võrra rohkem, kui seni. Kasutame antud toetust mõistlikult ja oleme avatud suhtlemisele – olgu siis koalitsioonis või konstruktiivselt tähelepanelikus opositsioonis. Iga roll on oluline! Harku Liidu… //

Loe lähemalt »

Koosolek keset loodust

Äsja kogesime, et koosolekute  tarvis pole sugugi vajadust  istuda vaid laua taga – arupidamisi saab edukalt teha ka looduses. Ehk isegi tulemuslikumalt.  Üha enam tunneme end särasilmse, tegusa ja teotahtelise meeskonnana, kel soov anda panus koduvalla  teenimisele. Me oleme valmis!

Loe lähemalt »

Olulisemad eesmärgid aastateks 2018-2021

Harku Liit läheb kohalikele valimistele juba kolmandat korda. Oleme saanud mõttekaaslastelt aasta-aastalt aina suurenevat toetust,  meie esindatus volikogus on kasvanud. Volikogus oldud kaheksa aastat oleme väheste jõududega teinud sisulist tööd, et sundida parteisid otsuste eelnõudesse süvenema ning arutlema. Volikogus oldud ajaga oleme näinud, kui väsinud on pikalt võimul olnud parteid. Värske jõud on vajalik, et valda saaks… //

Loe lähemalt »

Kohtuvad valijad ja valitavad

Harku Liit kutsub heade ideede teostamiseks kokku kõnekoosoleku, mis toimub Muraste koolimajas 2.oktoobril algusega kell 18. Oodatud on Harku valla elanikud ning kõik kandideerivad nimekirjad/ükskikkandidaadid – räägime, arutleme, mõtleme üheskoos sõbralikus õhkkonnas selle üle, mida järgmised neli aastat teeme.  

Loe lähemalt »

Harku valla merepiir Argo Aruvald

Harku valla ligikaudu 22-kilomeetrine merepiir pakub suurepäraseid võimalusi tegeleda paadiehituse, purjetamise, mereturismi, kalapüügi, merematkade ja muu merendusega seotuga. Meil on väga kaunid rannad, ajaloolised sadama- ja lautrikohad. Ajaloost on teada, et näiteks Rannamõisa asustus sai alguse juba kiviajal. Hilisematest aegadest on rohkelt teateid kala- ja hülgepüügist, paadiehitusest jmt. Palju on kirjeldatud valla rannajoonel paiknevatest suvituspiirkondadest, mille teenindamiseks… //

Loe lähemalt »

Muusikamaja valla südamesse

Kultuurkapitali aasta muusikaedendaja preemia, Eesti Kooriühingu aasta toetaja auhind, hulgaliselt poodiumikohti Eesti muusikakoolide vabariiklikest finaalidest – need tunnustused teevad Tabasalu Muusikakoolist ühe edukaima muusikakooli. Meil on edasiõppijaid kõigis järgmise taseme muusikaõppeasutustes ja juba ka välismaa muusikaülikoolides, anname ligikaudu 50 kontserti igal aastal väljaspool muusikakooli. Märksõnadeks on veel paljud orkestrid, ansamblid, suurepärane koostöö lapsevanematega, fantastilised ja innustunud õpilased,… //

Loe lähemalt »

Kandidaatide numbrid teada.

Täna, 8. septembril 2017,  loosis Harku valla valimiskomisjon välja Harku valla volikogu valimiseks esitatud valimisliidu ja erakondade nimekirjade järjekorra ning iga oma koduvallast hooliv ja selle arengus kaasa rääkida sooviv tegus inimene sai oma isikliku kandideerimisnumbri:) Saagem tuttavaks, jätkem meelde ja tehkem oma valik!       Valimisliit “Harku Liit” nr 178 PRIIT KOTKAS nr 179 AULE… //

Loe lähemalt »

Muraste kool 9-klassiliseks

Oleme aastaid pidanud läbirääkimisi Muraste kooli 9-klassiliseks laienemise osas, kuid kahjuks siiani volikogus vähemusse jäänud. Järgmine oluline verstapost on Harku vallavolikogu 21. septembril toimuval istungil, kui hääletamiselele läheb meie koduvalla arengukava tegevuskava, kuhu esitasime taas ettepaneku laiendada Muraste kool 9-klassiliseks. Ideed toetab Muraste kool, Vääna kool, Vääna-Jõesuu kool ja üle 95 % Muraste koolilaste lapsevanematest. Veidral kombel… //

Loe lähemalt »

Harku valla ühistransport

Harku Liidul on kavas reorganiseerida Harku valla sisene ühistransport ja panna see toimima põhimõttel, et Tabasallu ja Harku alevikku sõidaksid Tallinnast iga veerand tunni tagant suured bussid, seda alates hommikul kella 6.30 kuni 24.00-ni. Välja tuleb arendada busside lõpp-peatused („pargi ja sõida“), kuhu kaugemalt tulijad saavad vajadusel valvatavasse parklasse jätta oma auto ja liikuda edasi Tallinna suunal… //

Loe lähemalt »

Valla võim ja valla vaim. Valimisliitude ülistuseks ja part(ei)luse laituseks

Igal vallal on oma vaim. Harku valla vaim seostub mere ja paega, parkmetsade, Peeter Suure merekindluse, tuletornide, vanade mõisate, linnalähedase maaelu ja seda otsima tulnud inimestega. Hea on teada, et kunagi sai siia sõita rongiga ja et mitmed raudteejaamad  ning vana raudteetamm on siiani alles. Et siin on suvitanud aadlikke ja Eesti kultuuritegelasi. Kõik see vaim on… //

Loe lähemalt »

Mõistlikust maakasutusest, loodus- ja elukeskkonna ning inimväärse miljöö hoidmisest.

Olukorrast, ülesannetest, vastutusest. Harku valla üldplaneering oli väga suur töö, millega kehtestati mõistliku ja tulevikku vaatava säästliku ning vastutustundliku maakasutuse reeglid. Meie valla rohevõrgustikku, mis on valminud kahe teadlaste rühma tööde tulemusena, tuuakse eeskujuks teistele Eesti omavalitsustele, kes tegelevad oma üldplaneeringutes rohealade täpsustamisega ning ka välisriikidele (näit. tutvusid sellega hiljuti Keskkonnaministeeriumi kutsel Jaapani spetsialistid, kes alles alustavad… //

Loe lähemalt »

Tabasalu valla keskuseks

Eestimaal rännates satume küladesse, alevitesse, alevikesse, kus on väga kaunid ja heakorrastatud keskused. Tabasalus, Eesti ühe edukama valla keskuses me tajume küll seda, kus on keskus… kuid me ei näe ilu ega hoolitsust. Selle põhjuseks ei ole kindlasti ettevõtjate huvipuudus arendamise vastu; põhjuseks on siiani olnud valla poolne suutmatus mõistlik plaan paberile panna ning siis arendust kindlakäeliselt juhtida… //

Loe lähemalt »

Klubi! Noorte unistus!

Holger Ader ja Toomas-Hendrik Tomberg julgevad suurelt unistada. Äsja koolipingist lahkunutena tundsid nad alles hiljuti suurt puudust oma KLUBIST. Klubist, kus omavahel suhelda, vaba aega veeta, pilli mänguta.  Kus kõik on sätitud noorte oma soovide järgi ning kus reegleid loovad noored. Anname  noortele võimaluse!

Loe lähemalt »

Sadam koduvallas

Meie pika merepiiriga vallast on merele pääs väga keeruline; ei ole meil korraliku sadamat ja napib lautreid. Aastate jooksul on meist järjest enamatel soetatud paadid, järjest rohkem meie lapsi sooviks omandada algteadmisi purjetamises. Ka on üks õige sadam midagi sellist, mis isegi paadunud maaroti südame kiiremini tuksuma paneb. Ehitame valmis Tilgu sadama.  Sellest saab koht, kus meie… //

Loe lähemalt »

Tule ja panusta!

Harku Liit läheb tulevatele valla volikogu valimistele juba kolmandat korda. Oleme varasematel valimistel saanud oma mõttekaaslastelt piisavalt toetust, et meie valimisliit oleks volikogus esindatud. Oleme valdava osa volikogus oldud ajast täitnud opositsiooni rolli. Opositsioonis olles on üheks rolliks suurte lolluste ära hoidmine; konstruktiivse töö võimalused on piiratud. Meie volikogu aja alguses olime ca aasta ka konstruktiivse poole… //

Loe lähemalt »

Valla planeerimisest Priit Kotkas

Harku vald kuulub nende väheste Eesti omavalitsuste hulka, kuhu ehitada soovitakse. See annab meile planeerimise kaudu võimaluse oma elukeskkonda olulisel määral mõjutada – tehes seda hästi, saavutame hea elu- ja ettevõtluskeskkonna, lastes asjal omatahtsi minna, on tulemuseks stiihiliselt kujunenud kaos. Neli aastat tagasi volikokku saades soovisime saada ülevaadet seni tehtud planeeringutest ja olemasolevatest ressurssidest. Et vallas süsteemne… //

Loe lähemalt »

Harku valla eelarvest arengukava kaudu Avo Sipelgas

Harku vallal sisuliselt puudub eelarvestrateegia. Valla eelarve ja investeeringute tulevik on punane, tänastel andmetel on meie investeerimistegevus 2015. aastal 1,5 miljoni euroga miinuses. Suured projektid, nagu näiteks Harku valla veemajandusprojekt, on aastateks meie valla investeerimisvõimekuse madalale viinud. Kui riik kuidagimoodi ei sekku, siis võime ainult unistada uutest koolidest ja lasteaedadest. Ja seda kõike meie poolt palka saavate… //

Loe lähemalt »

Vajame tasakaalus elukeskkonda! Priit Kotkas

Millisena me näeme oma valda, kuidas peab see edasi arenema? Meie senine areng on keskendunud elamumajandusele, muud valdkonnad on jäänud vaeslapse ossa. Viimase kümmekonna aasta jooksul on meie valla elanike arv kasvanud ligi kahekordseks, viimase kolmekümne aastaga pea kolmekordistunud. Kahekümne aasta tagusest veel üsna iseseisvalt toiminud kogukonnast oleme praegu muutunud omavalitsuseks, kust käiakse tööl peamiselt Tallinnas. Sealt… //

Loe lähemalt »

Sündikaatmõtlemine kisub valla kiiva Ülo Mattheus

Nimetan sündikaatmõtlemiseks seda, kui avalikus ruumis tegutsevad isikud on sõlminud endale kasuliku kokkuleppe, mis on vastuolus ühiskonna või ka kitsama kogukonna üldisemate huvidega. Harku vallas ilmutab see end eelkõige valla planeerimisel, kus vallavalitsus on läinud ilmselgelt kokkuleppele kinnisvaraarendajatega. Veelgi enam, võib koguni rääkida planeerimise nn uuest mõtteviisist, mis lähtub kinnisvaraarendajate huvidest ja ehitustegevuse maksimaalsest kasumlikkusest. See tähendab… //

Loe lähemalt »

Kultuuriküla rikastaks valla elu Kalev Konsa

Kultuurikoostöö meie vallas toimib hästi, kuid kultuurielu mitmekesistamiseks vajame nii esinemispaiku kui ka harjutusruume. Kultuuriküla aitaks olukorda tunduvalt parandada. Tabasalu Kultuuriseltsi alla on koondunud hulk kollektiive: Tabasalu Puhkpilliorkester, Tabasalu Kammerkoor, Tabasalu Noortekoor ja mitmed väiksemad muusikakollektiivid, tantsurühmad Tammed ja Toomed, Harku Harakad, Tabasalu Memmed. Kultuuriselts on 13 aasta jooksul korraldanud rahvusvahelist muusikaüritust Tabasalu Jazz Fest, igal aastal… //

Loe lähemalt »

Mõistlik ja vastutustundlik maakasutus Val Rajasaar

Harku vald on Tallinna lähivaldadest üks paremini säilinud looduskeskkonnaga paikkondi. Meie loodusressursside lõpuni kasutamine ühekordse erahuvilise tulu eesmärgil ja mitte kohalikes huvides peab kiiresti asenduma jätkusuutliku, mõistliku maakasutusega. Mõistlik ja vastutustundlik maa- ja muude loodusvarade kasutus tagab elamisväärse keskkonna. Looduskeskkond saab ilma inimeseta hakkama väga hästi. Võiks isegi öelda, et loodusel on inimtegevusest ükskõik ja keskkonnakaitsest samuti…. //

Loe lähemalt »

Harku valla investeerimisest Priit Kotkas

Harku vald kuulub selle 15 % õnnelike Eesti omavalitsuste hulka, kel on säilinud iseseisev investeerimisvõime, kelle tuludest on osa võimalik tuleviku tarvis oma otsuste kohaselt investeerida. Et aga areneva vallana on meie vajadused kaugelt suuremad meie investeerimisvõimest, peame seda piskut väga targalt kulutama. Harku Liit on olnud seisukohal, et oma raha tuleks peaasjalikult kulutada erinevatest programmidest taotletud… //

Loe lähemalt »

Revisjonikomisjoni hinnang Harku valla 2012.a. majandusaasta aruandele

Revisjonikomisjon on vaadanud üle Harku valla 2012.a. majandusaasta aruande, s.h. aruande tegevuskava täitmise kohta. Revisjonikomisjon on arvamusel, et 2012. a majandusaasta aruande numbriline osa on koostatud vastavalt kehtivale seadusandlusele ja kajastab õiglaselt Harku valla konsolideeritud 2012.a. majandusaasta tulemust. Andmaks hinnangut tegevuskava täitmisele tutvus revisjonikomisjon tegevusaruandega ja viis läbi intervjuud kõikide vallavalitsuse osakondade juhtidega ja vallavalitsuse liikmetega. Alljärgnevalt… //

Loe lähemalt »

Siit leiad ülevaate

... meie arusaamise erinevate valdkondade tänasest olukorrast, lahendamist vajavatest teemadest ning sellest, kuidas meie seda teha plaanime.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit