Kes me oleme

Muraste: koos teame rohkem, koos teeme rohkem Aule Kikas

12. April 2013, 21:13

Igaüks saab olla aktiivse tegevusega oma küla või valla vedur. Valdkondi, millega tegeleda, on palju. Teeme oma küla ja valla veelgi paremaks!

Muraste külas nagu Harku vallas tervikuna on viimasel aastakümnel elanike arv mitmekordistunud. Eri valdkondade kogemused ja värske pilk on teretulnud: olgu teemaks valla juhtimisega seotud otsused või koduküla planeeringud, vaba aja veetmine või turvaline elukeskkond. Me ise saame paljugi ära teha.

Muraste külaselts sai alguse mõttevahetustest ja koosistumistest, kus osalesid inimesed, kes tahtsid hea seista kodukandi arengu eest. Et omaette arutades kaugele ei jõua, sündis 2009. aasta aprilli lõpus mõte luua külaselts. Juba sama aasta maikuu hakul toimunud “Teeme ära!” mõttetalgutel alustati küla arengukava koostamist. Praegu on seltsis ametlikult ligi 140 liiget, mis hõlmab hinnanguliselt 130 peret umbes 500 inimesega, mis omakorda moodustab pea kolmandiku külast. Külaseltsi infolistiga on liitunud üle 400 elaniku. Teeme tööd, et info jõuaks iga murastelaseni: meil on veebileht www.muraste.ee ja Facebooki-lehekülg, millega liitujate arv kasvab iga päevaga.

Külaseltsi juhib kümneliikmeline juhatus. Ehkki juhatuse tegevus on vägagi intensiivne ning kuus 2–3 korda toimuvad koosolekud kestavad teemade rohkuse tõttu hiliste öötundideni, on juhatuse põhituumik püsinud koos juba aastaid. On positiivne, et meie seltsi ümarlaua ümber on koondunud eri maailmavaate ja kogemustega inimesed. Meile ei ole probleem, et meie inimesed on ka tänavusel valimiskarussellil eri erakondade ja valimisliitude nimekirjas– see on meie tugevus! Oleme oma küla eest väljas ühiselt! Kui käime välismaal, esindame oma tegevuse ja ütlemistega oma maad, ehkki meil ei ole üldjuhul taskus riigikogu ega presidendi antud volikirja. Samuti on küla esindamisega – see on tunnetuslik, kuid seda saab ka tegevusega hinnata. Igaüks saab olla aktiivse tegevusega oma küla või valla vedur. Valdkondi, millega tegeleda, on palju. Teeme oma küla ja valla veelgi paremaks!

 

Kultuur ja sport

Kõige aktiivsemad oleme kultuuri ja spordi vallas. Suuremate sündmustena on meie korraldamisel toimunud kahel korral Harku valla külade päev koos valla tantsu- ja laulupeoga. Kargetel talveöödel on südamele sooja pakkunud Eestimaa sünnipäeva eelsed öömatkad, kus osalejate arv iga aastaga kasvab. Neljandat hooaega alustas Muraste käsitöötuba. Kui esimestel aastatel jagasime vastastikku käsitöökogemusi ja -õpetusi, siis nüüd kaasatakse üha enam oma ala professionaale. Palju tähelepanu on saanud lapsed: muinasjutu- ja pannkoogihommikud on iga-aastases kultuurikalendris kindlal kohal. Kõigi sündmuste loetlemiseks kuluks lehekülgi.

Meie küla suurim murekoht on avalikus kasutuses olevate ruumide puudus, mistõttu enamik külaseltsi sündmusi toimub värskes õhus. Et mu pere on olnud väga mõistev ja toetav, on suurem osa kokkusaamistest toimunud meie kodu söögitoa suure ümmarguse laua taga. Siia olen majutanud ka käsitöötoa tegevused. Seisame juba aastaid selle eest, et Murastesse rajatava põhikooli juurde tuleksid avalikku kasutust võimaldavad kogukonnaruumid ning leitaks lahendus, et noored saaksid tegutseda nii siseruumides kui ka õues. Oleme külaseltsiga valmis ka selles vallale toeks olema.

Mõni aasta tagasi andis Harku vald Muraste külaseltsile rendile maaüksuse, kus toimusid kahed Harku valla külade päevad (2011 ja 2012). Oleme Leader-meetme abil ala jõudumööda korrastanud, suurem töö seisab veel ees: meie eesmärk on arendada nimetatud alast mitmeid võimalusi pakkuv Harku valla vabaõhukeskus. Töö selles suunas jätkub. Uhked oleme ka Pankranniku mänguväljaku üle: lastel on tõeliselt mõnus koht.

 

Keskkond ja taristu

Nagu Muraste küla(seltsi) tunnuslause “Muraste – loodus kodus” ütleb, on meie tegevuses palju looduse ja keskkonnaga seonduvat – igal aastaajal korraldame loodusmatku koostöös Muraste looduskooli rahvaga. Samuti on “Teeme ära!” talgud oma kodukandi puhtusest hoolivate inimeste tööplaanis alati kindlal kohal. Olen võtnud oma pilgu alla ka Muraste vaateplatvormi ümbruse korrashoidmise – kurb ja ahastav on pilt, mille prahistajad endast maha jätavad. Ehk jõuab keskkonnast hoolimine millalgi ka nende teadvusesse.

Taristu töörühm on osundanud nii probleemsetele teedele kui ka detailplaneeringute järgsete teede ehituste lõpuleviimisele ja turvalise siseteede võrgustiku rajamisele. Suve hakul jõudis iga külaelaniku postkasti Muraste külaseltsi rohelist värvi voldik, mille kohta antud tagasiside kinnitas, et oleme olulised teemad kaardistanud ning need on tõesti külarahvale tähtsad.

Lühidalt Muraste lähiaastate prioriteedid: Muraste vaateplatvorm ja selle kasutamise turvalisus, heakord; suvilatepiirkonna ning nn Vana-Muraste kommunaalvõrgustiku väljaehitamine, sealsete teede rekonstrueerimine ja tänavavalgustuse ehitamine, detailplaneeringutes ettenähtu realiseerimine.

 

Külaselts ja koostöö

Muraste külaselts ei ole juba ammu üksnes oma küla asjadega tegelev ühing. Teeme koostööd, vahetame kogemusi väga erinevatel tasanditel ja eri organisatsioonidega. Oleme mittetulundusühingute Nelja Valla Kogu ja Kodukant Harjumaa liige, mis annab suurema võimaluse olla kaasatud, saada infot ja teha koostööd teiste seltsidega.

Käivitasime 2011. aastal projekti “Juured maas − latv taevas”, mis andis tõuke valla vabaühenduste koostöö parandamisele ning ühiste väärtushinnangute ja põhimõtete kujundamisele ning mille eesmärk oli õppida ja kogeda head partnerlust vabaühenduste, ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja kodanike vahel. Toimus palju teadmisi andnud seitsmepäevane koolitus, millest sai osa suur hulk meie valla külaseltside esindusi. Et oluliseks peeti ka vabatahtliku tegevuse tunnustamist, siis koostasime vallavalitsusele vastava eelnõu, mis paraku on ilma ühegi kommentaarita tõstetud kalevi alla. Ootama oma aega – loodetavasti. Ühiselt teiste seltsidega valmis kena kinkeraamat Harku valla vabaühenduste tegevusest, ka see liitis ja andis uut hoogu.

 

Harku valla vabaühenduste ümarlaud

Selleks ajaks, kui projekt “Juured maas – latv taevas” jõudis lõpusirgele, oli ka Muraste külaseltsi algatusel 2010. aasta novembris kokku kutsutud Harku valla vabaühenduse ümarlaud sisse saanud täishoo. Igakuised kokkusaamised andsid kinnitust sellise koostöövormi vajalikkusest. Seal vaieldi, aga tekkis ka tugev sünergia. Usun siiralt, et ümarlaud, mille kokkukutsumise initsiaatoreid olin minagi, jätkab tegutsemist ka pärast tänavusi valimisi, olles veelgi tugevam partner vallale, kus samamoodi istuvad koos eri vaadetega inimesed − need, kellele läheb korda valla hea käekäik ja kes usuvad koostöö võimalikkusesse. Mina usun.


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit