Kes me oleme

Olulisemad eesmärgid aastateks 2018-2021

27. september 2017, 13:17

Harku Liit läheb kohalikele valimistele juba kolmandat korda. Oleme saanud mõttekaaslastelt aasta-aastalt aina suurenevat toetust,  meie esindatus volikogus on kasvanud. Volikogus oldud kaheksa aastat oleme väheste jõududega teinud sisulist tööd, et sundida parteisid otsuste eelnõudesse süvenema ning arutlema. Volikogus oldud ajaga oleme näinud, kui väsinud on pikalt võimul olnud parteid. Värske jõud on vajalik, et valda saaks juhtida kohalike esindajate ekspertkomisjonina toimiv kolleegium.

Ka sellel korral kandideerib Harku Liidu nimekirjas volikogusse tugev meeskond, mis koosneb 23 oma valdkonna asjatundjast; meie seas on õpetajaid, ettevõtjaid, kogukonna töö korraldajaid, ehitajaid ja mitmete teiste elualade esindajaid. Meie vallavanema kandidaat on Aule Kikas, kogukonna töö korraldaja Murastest, kes on selle küla kultuuri- ja kogukonnaelu tõstnud tasemele, millest enamik Eestimaa külasid ainult unistada oskab. Tahame selle suhtumise ja  töökultuuri, millega Muraste rahvas on juba harjunud, viia ka vallamajja, et kogu vald sellest osa saaks.

Kandideerime sellepärast, et meil on omad plaanid, mida tahame meie vallas järgmise 4 aasta jooksul ära teha ning mille tegemiseks nüüd mõttekaaslasi vajame. Kümme kõige olulisemat neist oleme allpool ka Sinu ette toonud. Osad neist on korralduslikud, osad nõuavad raha. Tundes meie vallamajandust, oleme kindlad, et järgmise 4 aastaga suudame need ära teha.

  • Muraste kooli laiendamine 9klassiliseks kooliks, mis annab Muraste, Vääna, Vääna-Jõesuu ja teiste valla selle otsa külade lastele võimaluse käia esimesed 9 aastat kodulähedases koolis.
  • Parem ühistransport. Peame lõpuks korrastama oma kaootilise bussiliikluse, looma kiire ja tiheda ühenduse linnaga kombineerituna vallasiseste ringidega.
  • Kiirem pääs linna. Säästmaks meie kallimat vara – aega – peame saama kiiremini linna suunas liikuma.
  • Ehitame Tabasallu aastaid meie kultuurirahva poolt oodatud muusika- ja kultuurimaja.
  • Tilgu sadam. Ehitame valmis Tilgu sadama ja Suurupi lautri, et meie mereäärsest vallast lõpuks mõistlikult merele saaks.
  • Teeme Rannamõisa vanast koolimajast meie noortele klubi, mida nad ise peavad.
  • Sõrve looduskaitseala. Kaitsmaks meie loodust ja keskkonda teeme Sõrve looduskaitseala.
  • Tabasalu valla keskuseks. Meie valla keskus meenutab endiselt kadunud Ranna sovhoosi ja ei ole meie valla vääriline. Tabasalust tuleb teha kaunis keskus meie vallale.
  • Spordi- ja liikumisteed. Rajame spordi- ja matkateed piki randa Suurupist Vääna-Jõesuuni, ühendame meie metsateed spordi- ja liikumisteede võrguks, kust igaüks endale matkamiseks, jooksmiseks või rattaga sõiduks sobilikke marsruute leiab.
  • Uuendame valla juhtimist. Meie vallal on ressursse ja võimalusi, meie probleem on juhtimises – tugev meeskond oleks meie ülaltoodud plaanid juba ammu ellu viinud. Harku valda on viimased 10 aastat juhtinud üks seltskond, kes on juba aastaid tagasi  jõudnud pika võimuperioodi lahutamatu osani – stagnatsioonini. Kõik, mida see seltskond on tahtnud ellu viia, peaks tänaseks ammu tehtud olema. Nende aeg meie valla juhtimise juures on läbi, neil ei ole meie vallale enam mitte midagi anda. Valimised peavad valla juhtimise juurde tooma uue meeskonna; teisiti me ei arene ja oma plaane ei teosta.

Kui Sa meie plaane toetad, toeta tulevastel valimistel ka Harku Liitu. Siis saavad need teoks.


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit