Kes me oleme

Rannamõisa Kultuuriküla areng Martin Talts

12. April 2013, 21:04

Rannamõisasse on kerkimas Kultuuriküla ja taastamisel on algkool – otse Rannamõisa lasteaia taga, kunagise mõisa abihoonete ja pargi alal.

Ligi viie aasta vanune idee on praeguseks omandanud üha selgemad piirjooned. Valminud on pargiala geo-topograafiline alusplaan, tehtud dendroloogiline uuring ja hoonete insener- tehniline ekspertiis, valmis on kolme hoone eskiisprojektid ning ala detailplaneering. Väga paljude arutelude käigus esitatud konstruktiivsed ettepanekud on läbi analüüsitud ja arvesse võetud. Mitme aasta jooksul on sadade vallaelanike abil koristatud ja ära veetud kümneid tonne prügi ning puhastatud pargiala võsast.

Kultuurikülla on kavandatud käsitööde maja, kus on head võimalused tegeleda kunsti ja käsitööga, teha puu- ja sepatööd, õppida paadiehitust. Muusikamaja saab koduks Tabasalu Muusikakoolile ja sealses avalikus kontserdisaalis hakkavad toimuma muusika- ja teatriõhtud, võimalik on õppida tantsu ja harrastada muusikat. Pargis asuvasse väikesesse majja tuleb Rannamõisa Külaseltsi kodu, koht, kus arutada kogukonna asju. Pargialale on plaanitud jalutusrajad ja pingid.

Rannamõisa Kultuuriküla eestvedajaiks on olnud neli kohalikku vabaühendust – Tabasalu Kultuuriselts, Rannamõisa Selts, Rannamõisa Laevaselts ja Tabasalu Looduspark. Nende kõigi tegevus on suunatud piirkonna elukeskkonna parandamisele, mille oluline tähis on Rannamõisa Kultuuriküla valmimine lähema 5–10 aasta jooksul.

Oluline on olnud nimetatud ühingute liikmete aktiivne töö Rannamõisa koolimaja taasavamiseks, mis hea tahtmise korral võib teoks saada juba lähiaastail. Rannamõisa kool on hädavajalik, et leevendada valla koolikohtade nappust, kuid kool lisaks ka sünergiat rajatava Kultuurikülaga. Juba aasta eest valmisid eskiisid ajaloolise koolimaja ning sellega sarnases stiilis ja mahus juurdeehituse tarvis, kuhu rajataks kuueklassiline algkool. Kultuuriküla tagumises osas paiknevasse vanasse paekivist hoonesse ehitatakse spordisaal nii kooli kui ka piirkonna elanike tarbeks.

Kultuurikülast saavad enim kasu Rannamõisa ja Tabasalu elanikud, kuid kindlasti on kõik sinna kavandatud tegevused mõeldud kogu valla rahvale. Kultuuriküla oleks vallaelanikke ühendav keskus ja meeldiv kohtumispaik – sellist kultuurikeskust on oodatud aastakümneid.

 


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit