Kes me oleme

Vääna-Jõesuu Külaselts Hiie Grauberg

12. April 2013, 21:42

Vääna-Jõesuu kandi rahval on õnn elada looduslikult väga kaunis kohas – siin on meri ja imekaunis liivarand, jõgi ja männimets ning kiviviske kaugusel Türisalu pank.

Meie seas on põliselanikke, suvitajaid ja ka neid, kellele küla on koduks saanud alles hiljuti. Kindlasti ühendab meid soov hoida oma armsat kodukohta kauni ja puhtana nii praegu kui ka tulevastele põlvedele. Paraku seisame tihti silmitsi prahti täis jõeääre, autodest ja muudest mootorsõidukitest üles küntud metsaaluste, valgustamata ja räämas bussipeatuste ning muude probleemidega, mida igaüks võiks loetelusse lisada. Üksi midagi muuta on väga raske, aga üheskoos…

Nii loodigi 2009. aastal MTÜ Vääna- Jõesuu Külaselts, et kaasa aidata seltsielu taaselustamisele, edendada sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist infrastruktuuri ning kaitsta elanike huve ja loodust.

Külaseltsi asutamiskoosolekul oli kõigil üks ühine soov – tahame külakeskust koos kõige selle juurde kuuluvaga (külamaja, laste mänguväljak, palliplatsid jm) – ja lisasimegi selle ühe ülesandena seltsi põhikirja. Üheskoos pöördusime aprillis 2009 Harku vallavalitsuse poole ettepanekuga taotleda kandi ainsa riigile kuuluva kinnistu (Lennujaama puhkelaager) vallale tasuta võõrandamist, et seal välja arendada külakeskus. Nüüd, mil meie külaselts on juba nelja-aastaseks saamas, on külakeskusele koht sellel kinnistul olemas ning me teeme kõik selleks, et külamaja sinna ka kerkiks. Loodame, et koolile lisaks tulevad kinnistule lasteaed ja nüüdisaegne spordiväljak ning et muutuste tuuled puhuvad jätkuvalt meie kandi rahvale soodsalt.

Külamaja oodates ei ole külaselts niisama istuma jäänud, vaid tegutsenud esmapilgul vähem tähtsate, kuid siiski oluliste projektide kallal: 2009. aasta kevadel tegime algust nüüdseks juba traditsiooniks kujunenud koristustalgutega, korraldasime elanike küsitluse ning kevadeks 2010 valmis elanike ühistööna Vääna-Jõesuu kandi külade – Viti, Vääna-Jõesuu ja Naage arengukava.

Külaseltsi ja elanike koostöö

2009. aasta suvel Vääna-Jõesuu rannaparklas parkimise korraldamisega teenitud raha võimaldas seltsil tasuda Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastatud projektide (külade arengukava, külaseltsi logo ja stiiliraamatu koostamine ning kodulehe loomine) omaosaluse. Suvise aja parkimisprobleem teeb meile ikka muret, kuid kahjuks ei ole selle lahendamisse külaseltsi rohkem kaasatud. Hea näide külaseltsi ja meie kandi elanike koostööst on eelmisel aastal käima lükatud laste kunstiring. Vääna-Jõesuus elav kunstiõpetaja Jaana Särg-Räni võttis seltsiga ühendust ja ütles, et tahab ringi juhendama hakata. Loomulikult leidsime üheskoos lahenduse ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetusel ja koostöös Vääna-Viti Koduga alustaski 2012. aasta alguses Viti mõisahoones tööd laste kunstiring. Oma arengukava ellu viies alustasime eelmisel aastal ka materjali kogumist läbi aegade esimese Vääna-Jõesuu kandi ajalugu kajastava raamatu jaoks. Selle aasta suveks tahame kaante vahele panna meie kanti, külasid, elanikke ja suvitajaid puudutavad ajalookillud. Tehtud ja pooleliolevad tööd on tõestuseks, et siin elavad tublid ja tegusad inimesed. Kui soovid olla kursis kodukandis toimuvaga, suhelda aktiivsemalt teiste elanikega ning aidata nõu ja jõuga kaasa elukeskkonna parandamisele, hoidmisele ja kaitsele, siis ootame sind meie külaseltsi!

 


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit