Kes me oleme

Vääna Külakoda Deiw Rahumägi

12. April 2013, 21:12

KUI SA OLED JUBA KORD SELLE KOHA

ENDALE KODUKS VALINUD,

SIIS ON SINU VÕIMUSES

MUUTA SEE PARIMAKS PAIGAKS MAAILMAS

 

Saamislugu

Vääna Külakoda võib täna öelda, et tal on üle 10 aastane ajalugu. Ta on üks vanemaid kogukonna poolt loodud ühinguid Harku vallas kes tegeleb piirkonna arenguga ja esimene kes sai EL abirahadega valmis oma hoone. Vabaühenduse loomise idee sai alguse 2002 aastal Vaila küla rahva eestvedamisel ja kandi aktiivsete inimeste tahtel. Meie tegevuspiirkonnaks on suurim hajaasustuse kant vallas-Vääna kant, kuhu kuuluvad Vääna, Vaila, Vahi, Liikva ja Humala külad. Meie kooskäimise ja -tegemise eesmärgiks on kohaliku külaelu säilitamine, edendamine ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, mille elluviimiseks me vajasime ühte kooskäimise kohta.

Aprillil 2003 loodigi MTÜ Vääna Külakoda, kes sai omale rendile vallale kuuluva vana aida Väänas. Hiljem selgus, et see oli olnud kunagise Vääna valla vallavanemale kuulunud talu ait.

Külakoja kordategemiseks kasutas vabaühendus EL tugifondide abi ja ”Külaelu edendamise” meetmest saadi suurema osa aida renoveerimisrahast. Palju oli kasu ka kogukonna liikmete vabatahtlikust tööst ja vaimsest panustamisest külakoja valmimisse. Oktoober, 2006 avati Vääna Külakoda mis on iseenesest kahekorruseline paekivihoone, mille I korrusel asub saal ja köök, II korrusel tööruum ja kontor, kus toimetab koja perenaine. Keldris tegutseb savikoda.

Külakojast on võimalik osta kaasa meeneid ja käsitööd.

Töö põhimõtted

Vabaühendus töötab MTÜ seaduse alusel, juhatuses on igast kandikülast üks liige. Töö aluseks on kandi arengukava, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt ja mille põhimõtted on vallavalitsus kinnitanud. Külakoda on avatud kõigile kes tahavad ennast teostada.

Meie põhikirjaline tegevusvaldkond on küllaltki lai- projektipõhine arendustegevus, väikeettevõtluse arendamine, ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitse, loodushoid ja heakord, kogukonnateenuse arendamine ja pakkumine, koolitused, koostöö teiste maaelu edendavate organisatsioonidega.

Pakutavad teenused

Pakume erinevaid teenuseid vastavalt kogukonna vajadustele ja tahtmistele. Domineerib kaasatuse printsiip, igaühel on võimalus oma ideid ise ellu viia ja rakendada meie kojas.

Renditakse ruume, olemas on wifi, dataprojektor ja ekraan, pabertahvel, karaoketehnika, lauatennis, koroona, köögi kasutamise võimalus. Toimib keraamika töökoda koos ringitööga.

Jalgsi- ja jalgrattamatkad mööda Imperaatori rada.

Ürituste korraldamine

Harku vallavalitsusega on sõlmitud teenuste delegeerimise leping, mille alusel me korraldame erinevaid üritusi kandi erineva vanusegruppide inimestele. Mõned neist-rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, sügis ja kevad laadad, loovus- ja kunstiring, koolivaheaja päevalaagrid, lastehommikud, skaudikool, kangastelgedel kudumine, keraamikakoda, nahaõmblus, viltimine, klaasimaal, vitraaž, laulu-, tantsuõhtud.

Kursused, koolitused ja infopäevad

Populaarsemad neist on aianduskursused, suguvõsa uurimine, kangastelgedel kudumine, leiva küpsetamine, kinnisvara planeerimine, Hiina meditsiin, fotograafia.

Koosolekud ja arutelud

Külakoda on koht kus on võimalik arutada ja läbi vaielda kõik meie kandi inimesi puudutavad elukeskkonda ja sotsiaalseid taristuid puudutavad küsimused. Näiteks-  valla üldplaneeringu, keskkonnamõjude hindamise arutelud, piirkonna detailplaneeringute tutvustused ja avalikud väljapanekud.

Tänane väljakutse

Nagu kindlasti mõni teist on tähelepannud, oleme suutnud külakojaga viimase kolme aasta jooksul Vääna mõisa Tall-tõllakuuridele leida rahastuse ja loodame, et sinna paari järgmise aasta jooksul valmib meie valla Kultuurikeskus, kus on olemas suvelava, suviste etenduste tarbeks ja valla laulupidude korraldamiseks. Valla muuseum mis on kogukonna ühtsuse ja valla ajaloolise mälu jaoks väga tähtis asutus ja mis täna vallas puudub. Sordisaal kus saaksid kandi lapsed veeta oma vaba aega ja mõisakool läbi viia oma õppetööd. Pagaritöökoda, mis võiks olla kandi ettevõtluse käivitaja ja pagaritoodete traditsioonide taaslooja. Teisele korrusele on plaan sisustada kaugtöö keskuse tarbeks mõned kontorid, et vähendada pendelrännet töö- ja kodukoha vahel.


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit