Kes me oleme

Volikogu töömailt: 9/2 (30.10.2017)

29. oktoober 2017, 8:14

 

 

Harku Vallavolikogu 9. koosseisu 2. istung (9/2) istung toimub 30. oktoobril 2017. a algusega kell 16:00 Harku vallamaja koosolekute saalis.

Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.

 

 

KOKKUVÕTE

 

Teemad:

1. Vallavanemale preemia määramine
     Ametist lahkunud vallavanemale määrati preemia 12 kuupalga ulatuses. HL hääletas otsuse vastu.
Täiendatud: Priit Kotkas esitas vaide nimetatud otsuse kohta, millega saab tutvuda SIIN

2. Harku vallavanema valimine
     Salajasel hääletusel valiti 15 poolthäälega vallavanemaks  senine abivallavanem Erik Sandla. HL esitatud kandidaat Aule Kikas sai 4 poolthäält. Õnnitleme valitud vallavanemat!

3. Harku vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
     Vallavalitsuse kui täitevorgani stuktuuris saab olema vallavanem, 2 abivallavanemat ja 2 liiget. 

4. Harku vallavalitsuse liikmete koosseisu kinnitamine
     Harku vallavalitsusse kuuluvad Erik Sandla vallavanemana, Anne-Ly Gross-Mitt ja Vello Viiburg abivallavanematena ning Marju Aolaid ja Arvi Eidisk vallavalitsuse liikmetena. Anne-Ly Gross-Mitti vastutusalaks on sotsiaal- ja tervishoiu- ning haridus- ja kultuurivaldkond; Vello Viiburgi teemad puudutavad rahandus-, arendus-ja haldusvaldkonna küsimusi ning vallavanema tegevusvaldkonnad on vallakantselei ning planeerimis- ja ehitustegevusega seotud. 

5. Töötasu ja esindustasu määramine ning mobiiltelefoni ametialaseks kasutamiseks
vajalike kulude hüvitamine vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele
     Vallavanema ja abivallavanemate palk hakkab sõltuma keskmisest brutopalgast (nt 2018.a   palga arvutamise  aluseks on 2017.a keskmine III kvartali brutopalk): vallavanema palk on 2,7 kordne  ja abivallavanematel 2,4 kordne keskmine brutopalk. Igakuiselt lisandub 20% esindustasu põhipalgast lähtuvalt. 

6. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse
määramine
     Vallavalitsuse liikmete tasu on 0,3 kordne III kvartali keskmisest brutopalk (vt arvestuskäiku p 5 juures) 

7. Harku Vallavolikogu 23.10.2003. a määruse nr 24 „Harku valla teenistujate
palgatingimused ja sotsiaalsed garantiid“ kehtetuks tunnistamine
Kuna valitsuse liikmete hüvitise suurus ja selle maksmine otsustatakse volikogu otsusega, tunnistati õigusselguse huvides aastast 2003. kehtinud määrus kehtetuks.

Harku Liidust  osalesid istungil: Aule Kikas, Priit Kotkas, Val Rajasaar

 

Järgmine volikogu istung toimub 16. novembril kell 16
       


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit