Kes me oleme

Volikogu töömailt: 9/3 (16.11.2017)

16. november 2017, 10:02

Harku Vallavolikogu 9. koosseisu 3. istung (9/3) istung toimus 16. novembril 2017. a algusega kell 16:00 Harku vallamaja koosolekute saalis.m

Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.

 

 

Teemad:

Komisjonide moodustamise eel tegime volikogu esimehele ettepaneku HL kaasamiseks komisjonidesse järgmiselt:
Val Rajasaar maa- ja keskkonnakomisjoni; Kalev Konsa kultuurikomisjoni; Aule Kikas majanduskomisjoni; Priit Kotkas ehitus- planeerimiskomisjoni.

1. Harku Vallavolikogu majanduskomisjoni moodustamine
Komisjoni esimeheks valiti Meelis Härms (IRL) ja aseesimeheks Erik Lepikson (REF). Komisjoni liikmeks nimetati HL-st Aule Kikas. (komisjoni esimees tegi ettepaneku osalemiseks Priit Kotkasele, millest viimane loobus Aule Kikase kasuks – nii, nagu olime esmalt soovinud )

2. Harku Vallavolikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni moodustamine
Komisjoni esimeheks valiti Kaido Kruusoja (IRL) ja aseesimeheks Rainer Ottis (REF). Komisjoni liikmeks nimetati HL-st Val Rajasaar. Soovisime siia komisjoni lisada ka Priit Kotkase, paraku ettepanekut ei arvestatud).

3. Harku Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamine
Komisjoni esimeheks valiti suurte kogemustega pedagoog Ene Alttoa (IRL), aseesimeheks Ott Kasuri (REF). Komisjoni liikmeks nimetati HL-st Kalev Konsa.

4. Harku Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni moodustamine
Komisjoni esimeheks valiti Maris Viisileht (REF) ja aseesimeheks Indrek Anepaio (IRL). Komisjoni esimees nimetas komisjoni liikmete tutvustamisel ka Aule Kikase nime. Et sellist kokkulepet ega ka mingusugust infot sellise jaotuse kohta meil polnud, loobus Aule pakutust, kuna ta oli end lubanud juba majanduskomisjoni liikmeks.  KUI olnuks eelnev elementaarne komisjoni töös osalemiseks tehtud ettepanek-kooskõlastus, oleksime olnud valmis ka nimetatud komisjoni töös osalema. Paraku üldjuhul opositsioonile mitmes komisjonis osalemiseks võimalust ei anta ja et jõuaks sisuliselt tööga tegeleda, on mõistlik põhienergia fokusseerida ühele komisjonile

5. Harku Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine
Ootamatul nelja-liikmeliseks hääletatud revisjonikomisjoni tööd hakkab juhtima seni IRLiga ühte jalga astunud EKRE esindaja Riho Saksus. Komisjoni kuuluvad veel Erik Lepikson (REF) ning HL inimestena Aule Kikas aseesimehena ja Priit Kotkas liikmena.

6. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus on valla esindajaks vallavanem Erik Sandla (IRL) ning asendusliikmeks Anne-Ly Gross-Mitt (REF).

7. Harku Vallavolikogu esindajate määramine Harku valla üldhariduskoolide
hoolekogudesse
Hoolekogudes on Harku vallavolikogu esindajad järgmiselt: Ott Kasuri (REF) Tabasalus, Indrek Anepaio (REF) Harkujärvel, Meelis Härms (IRL) Väänas, Maris Viisileht (REF) Vääna-Jõesuus ja Kalle Palling (REF) Murastes. HL esindaja Priit Kotkase kandidatuur Muraste hoolekogusse ei leidnud toetust

8. Harku Vallavolikogu esindajate määramine projektipõhise tegevuse toetuse
hindamise komisjoni
Projektipõhise tegevuse hindamise komisjoni said mandaadi Meelis Härms (IRL) ja Ott Kasuri (REF). HL esindaja Val Rajasaare kandidatuur ei leidnud toetust.

Et komisjonide koosseisud polnud teada enne nende esitamist, ning et volikogus vuristati need komisjonide esimeeste pooolt kiiresti ette, ei ole meil hetkel nimesid siia lisada. Loodame saada nimed lähipäevil.

VOLIKOGU KOMISJONIDE KOOSSEIS on leitav SIIN


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit