Kes me oleme

Volikogu töömailt: 9/4 (30.11.2017)

27. november 2017, 16:22

 

 

Harku Vallavolikogu istung toimub 30. novembril 2017. a algusega kell 16 Harku vallamaja koosolekute saalis.

 

Ülekannet istungilt saab jälgida www.volis.ee keskkonnas.

 

Teemad:

 

1. Määrus – Harku Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Harku Vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

2. Otsus – Vara omandamine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

3. Otsus – Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

4. Otsus – Ilmandu külas Romantiku tee 6, Romantiku tee 6a ja Romantiku tee 8 maaüksuste
ning lähiala detailplaneeringu algatamine
Eelnõu on esitanud vallavalitsus

5. Otsus – Laabi külas Teearu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Eelnõu on esitanud vallavalitsus

6. Otsus – Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Eelnõu on esitanud vallavalitsus

7. Otsus – Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju

strateegilise hindamise algatamine
Eelnõu on esitatud vallavalitsuse poolt

8. Otsus – Harkujärve küla Kiriku tee 6 ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Eelnõu on esitanud vallavalitsus

9. Otsus – Harku Vallavolikogu esindaja määramine Tabasalu Muusikakooli hoolekogusse
Eelnõu on esitanud vallavolikogu kantselei


← tagasi

Siit leiad ülevaate

... meie liidu külaseltsidest ja kodanike ühendustest, oma töödest ja tegemistest, mida meie liikmed nende poolt veetavates külaseltside ja mittetulundusühingutes Harku vallas meie kõigi elukeskkonna arendamiseks teevad.

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit