Kandilood

Kandilood >  Kumna – kolme mõisa küla! Marko Kuusalu

nr_kuusalu

Kuna Kumna asub valla ääremaal, kahe valla piiril, ei jõua valla keskuses pakutavad teenused tihti meieni. Ka ääremaal asuvad külad vajavad tähelepanu ja sealne eluolu peab paranema!

Kumna on väike ja armas küla, kus kõik tunnevad kõiki. Külakeskuseks on Kumna Kultuuriait, kus on vaba aja veetmise võimalusi igale eale. Tähistatakse ühiselt tähtpäevi ning peetakse külapidusid. Kultuuriaida ees on ka väike lastemänguväljak, mis vajab täiendust. Praegu kasutatav jalgpalliväljak asub eramaal, kuid tulevikus võiks see kuuluda Kultuuriaida juurde.

Kumna on uhke kolme mõisa üle: meil on Keila kirikumõis, Kumna vana mõis ja uus mõis. Suurim turismiobjekt on nn uus mõis, mille renoveerimine peaks lähiaastail lõpule jõudma. Seega on Kumnasse oodata rohkem külastajaid kui seni ning seda suurem on vajadus parandada heakorda, et küla oleks silmale ilus vaadata. Kumna Küla Selts on korraldanud 2009. aastast koristustalguid “Kumna puhtaksˮ, kus koristatakse kõik teeääred ning suurem prügi. Sel aastal on vald korraldanud ka suuremas mahus maa-alade niitmist, mis kindlasti peaks jätkuma. Samuti tuleb edasi korrastada mõisaparki, et ala saaks taas kuivaks ning seal oleks võimalik jalutada. Sissesõit Kumna külla ja üldine välisilme vajavad jätkuvat hoolt ja korrastamist.

Kool

Kumna-Tutermaa kant asub Harku valla kõige lõunapoolsemal küljel, piirnedes nii Keila linna kui ka Saue vallaga. Kuna asume valla ääremaal ja kahe valla piiril, ei jõua valla keskuses pakutavad teenused tihti meieni. Tõmbekeskusena on Kumna-Tutermaa kandile logistiliselt sobivam Keila linn. Näiteks asub Keila Kool vaid viie minuti autosõidu kaugusel, aga Vääna Mõisakool ja Tabasalu Ühisgümnaasium palju kaugemal, pealegi puudub korralik bussiühendus valla keskusega. Kumna-Tutermaa lastel on mugavam käia Keilas koolis ja lasteaias, siis jääb ka rohkem aega perega koos olla. Peame tegema rohkem koostööd naaberomavalitsusega, et meie kandi lapsed pääseksid kodu lähedale lasteaeda ja kooli!

Joogivesi

Suur mure on Kumna küla joogivesi. 2011. aastal tehtud analüüsid näitasid, et selle veega ei tohi isegi väikelastel hambaid pesta. 2013. aastal valmis küll uus puurkaev, kuid torustik on endiselt vana ja amortiseerunud ning inimeste kodudesse ei jõua senini puhas ja kvaliteetne joogivesi. Kumna küla veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisprojekti on vaja kiiresti uuendada!

Kergliiklustee

Tallinna-Paldiski maantee liiklus läheb aasta aastalt tihedamaks ning on jalakäijatele ja jalgratturitele aina ohtlikum. Maanteed mööda minnakse kooli, trenni, poodi, arsti juurde ja mujale − seega on väga oluline, et sellel teelõigul oleks ohutu liikuda. Jalakäijatele ja jalgratturitele muudaks teelõigu ohutumaks kergliiklustee Tutermaalt Keilani. Sellest on häälekalt teada antud nii vallavalitsusele kui ka maanteeametile. Tuleb jätkata tööd, et rajataks kergliiklustee Paldiski maantee äärde, Tutermaalt Keilani!

 

© Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit